Komunikaty

22 listopada 2018 10:46 | Komunikaty

Wójt Gminy Trzebiechów wykazuje do zbycia

Wójt Gminy Trzebiechów zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) wykazuje do zbycia:

1. nieruchomość niezabudowaną oznaczoną nr 159/3 położoną we wsi Trzebiechów, obręb Trzebiechów, KW – ZG2S/00017483/7,

2. powierzchnia nieruchomości:  0,0969 ha,

3. opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana,

4. przeznaczenie:  wg. SUiKZP:   1MN – obszary zabudowy mieszkaniowej

5. termin zagospodarowania nieruchomości : nie dotyczy,

6. cena nieruchomości: 36 162,00 zł w tym:

    cena oszacowania  netto: 28 800,00

    koszty pośrednie  600,00 zł

    podatek VAT :  6 762,00  

7. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania : nie dotyczy,

8. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

9. terminy wnoszenia opłat: nie dotyczy,

10. zasady aktualizacji opłat : nie dotyczy,

11. informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę: nieruchomość przeznaczona do sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego,

12. termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w  nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 upływa z  dniem: 4 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy Trzebiechów

Izabella Staszak

Przeczytano: 274 razy.| Wydrukuj|Do góry