Komunikaty

14 grudnia 2018 15:03 | Komunikaty

UWAGA ! ! ! PILNY KOMUNIKAT ! ! ! Warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Trzebiechowie zaopatrującego miejscowości: Mieszkowo, Swarzynice, Trzebicchów

KOM UNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 14.12.2018 roku w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Trzebiechowie (gm. Trzebiechów)
zaopatrującego miejscowości: Mieszkowo, Swarzynice, Trzebiechów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem bakteriologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r„ po. 2294 z późn. zm.). W badanych próbkach wody stwierdzono występowanie bakterii grupy coli. Bakterie te nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi, jednak do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, powinna być używana

wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.

Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno - bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzeniajakości wody do obowiązujących wymagań.

Z uwagi na prowadzoną dezynfekcję może nastąpić okresowe pogorszenie smaku i zapachu wody ze względu na zwiększoną zawartość chloru w wodzie.


Powyższe informacje obowiązują do czasu odwalania

Przeczytano: 945 razy.| Wydrukuj|Do góry