Komunikaty

27 grudnia 2018 19:26 | Komunikaty

KOMUNIKAT w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym.

KOMUNIKAT
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
z dnia 27.12.2018 roku
w sprawie przywrócenia przydatności wody do spożycia pod względem mikrobiologicznym
z wodociągu publicznego w Trzebiechowie (gm. Trzebiechów) zaopatrującego miejscowości: Mieszkowo, Swarzynice, Trzebiechów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranej z ww. wodociągu stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Trzebiechowie. Woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
mgr. inż. Dorota Baranowska

Przeczytano: 251 razy.| Wydrukuj|Do góry