Komunikaty

10 lutego 2015 09:20 | Komunikaty

Wybory Sołtysów i Rad Sołekich

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz statutami sołectw Wójt Gminy Trzebiechów zarządził przeprowadzenie wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Trzebiechów: Borek, Gebice, Głuchów, Ledno - Głęboka, Mieszkowe, Ostrzyce, Podlegórz, Radowice, Swarzynice, Trzebiechów.
Jednocześnie zwołuje zebrania wiejskie w celu dokonania w sołectwach, wyborów sołtysów i rad sołeckich.

Terminy i miejsca zebrań wiejskich, w których odbędą się wybory sołtysów i rad sołeckich

L.p.

Sołectwo

Miejsce

Data

Godzina

1

Ostrzyce

Świetlica wiejska w Ostrzycach

3 marca 20 1 5

17°°

2

Podlegórz

Świetlica wiejska w Podlegórzu

2 marca 2015

17°°

3

Radowice

Świetlica wiejska w Radowicach

2 marca 20 1 5

1830

4

Ledno - Głęboka

Świetlica wiejska w Lednie

24 lutego 20 15

17°°

5

Borek

Świetlica wiejska w Borkach

24 lutego 20 15

1830

6

Trzebiechów

Sala Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury

4 marca 20 1 5

17°°

7

Głuchów

Świetlica wiejska w Głuchowie

25 lutego 20 15

17°°

8

Mieszkowe

Świetlica wiejska w Mieszkowie

23 lutego 20 15

1830

9

Gebice

Świetlica wiejska

w Mieszkowie

23 lutego 20 15

17°°

10

Swarzynice

Świetlica wiejska w Swarzynicach

3 marca 20 15

1830

Przeczytano: 1691 razy.| Wydrukuj|Do góry