Przetargi

03 listopada 2017 14:24 | Przetargi

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza przetarg na sprzedaż autobusu

PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż autobusu Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. póz. 2164, z późn. zm.). Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż autobusu 1) Dane autobusu przeznaczonego do sprzedaży : Marka...

czytaj więcej »

04 października 2017 09:31 | Przetargi

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza przetarg...

na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Podlegórz, gmina Trzebiechów oznaczonej działką 148

czytaj więcej »

20 czerwca 2017 13:43 | Przetargi

Wót Gminy Trzebiechów ogłasza przetargi...

... na sprzedaż: nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Trzebiechów, gmina Trzebiechów oznaczonej działką 237/19 nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Trzebiechów, gmina Trzebiechów oznaczonej działką 220/2

czytaj więcej »

20 czerwca 2017 07:35 | Przetargi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący następujące nieruchomości: -...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2017 13:06 | Przetargi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący następujące nieruchomości: -...

czytaj więcej »

10 kwietnia 2017 14:31 | Przetargi

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza rokowania ...

...PO DRUGIM PRZETARGU ZAKOŃCZONYM WYNIKIEM NEGATYWNYM na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 107/2 położonego w obrębie Swarzynic. Sprzedający zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. Blizsze informacje na stronie BIP Gminy Trzebiechów: http://bip.trzebiechow.pl/przetargi/199/63/6840_5_2016/ oraz...

czytaj więcej »

22 lutego 2017 14:50 | Przetargi

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza rokowania ...

... na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 107/2 położonego w obrębie Swarzynice, gmina Trzebiechów na nieruchomości oznaczonej działką 3/3 Sprzedaj ący zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości. blizsze informacje na stronie BIP Gminy Trzebiechów: http://bip.trzebiechow.pl/przetargi/drukuj/215/62/wersja/ oraz...

czytaj więcej »

10 listopada 2016 08:52 | Przetargi

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza rokowania ....

na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 107/2 położonego w obrębie Swarzynice, gmina Trzebiechów na nieruchomości oznaczonej działką 3/3 na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Trzebiechów, gmina Trzebiechów oznaczonej działką 237/36 Sprzedający zastrzega...

czytaj więcej »

14 września 2016 14:13 | Przetargi

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza przetargi...

...na nastepujace nieruchomości: nieruchomość niezabudowaną położoną w obrębie Trzebiechów, gmina Trzebiechów oznaczoną działką 237/37 - cena wywoławcza 44452,20zł lokalu mieszkalnego nr 107/2 położonego w obrębie Swarzynice - cena wywoławcza 72457,20zł nieruchomość...

czytaj więcej »

06 czerwca 2016 12:20 | Przetargi

Wójt Gminy Trzebiechów ogłasza przetargi.

I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Głuchów ( m. Ledno), gmina Trzebiechów oznaczonej działką 4/42 -- przeznaczenie wg. SUiKZP tereny aktywności gospodarczej, zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy nr 9/2014 - teren pod zabudowę...

czytaj więcej »