Przetargi

28 kwietnia 2017 13:06 | Przetargi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący następujące nieruchomości:

- działka nr 220/2 w obrębie Trzebiechów położona na obszarach przeznaczonych wg. SUiKZP na tereny zabudowy mieszkaniowej,

- działka nr 237/19 w obrębie Trzebiechów położona na obszarach przeznaczonych wg. MPZP na tereny zabudowy mieszkaniowej,

Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r, poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 9 czerwca 2017r.

Przeczytano: 738 razy.| Wydrukuj|Do góry