Przetargi

20 czerwca 2017 07:35 | Przetargi

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że podany został do publicznej wiadomości, przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Trzebiechów w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujący następujące nieruchomości:

- działka nr 121/2 w obrębie Swarzynice położona na obszarach przeznaczonych wg. SUiKZP na tereny zabudowy mieszkaniowej,

- działka nr 148 w obrębie Podlegórz położona na obszarach przeznaczonych wg. SUiKZP na tereny rolnicze – uprawy polowe,

- lokal mieszkalny Swarzynice 107/3 położony na działce 3/3 w obrębie Swarzynice, obszar przeznaczony wg. SUiKZP na tereny zabudowy mieszkaniowej.

Wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r, poz. 2147 z późn. zm.) upływa z dniem 1.08.2017r.

Przeczytano: 984 razy.| Wydrukuj|Do góry