Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

02 grudnia 2015 07:43 | Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

Spotkania informacyjne dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy

Spotkania informacyjne dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy – 07.12.2015 r. w Gorzowie Wlkp. i 11.12.2015 r. w Zielonej Górze

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zaprasza na spotkania informacyjne, które odbędą się 7 grudnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. oraz 11 grudnia 2015 r. w Zielonej Górze, dot. konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w Regionalnym Programie Operacyjnym – Lubuskie 2020.

Podczas spotkań omówione zostaną zasady aplikowania o środki unijne w ramach konkursu dla Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w ramach RPO Lubuskie 2020. Spotkania informacyjne zostaną połączone z warsztatami obsługi Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2020 dla RPO Lubuskie 2020 w części dot. wniosku o dofinansowanie projektu EFS.

Spotkania odbędą się:

  • 7 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 – 14:00 (10:00 – 12:00 warsztaty, 12:00 – 14:00 wykład) w Gorzowie Wlkp.: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp., ul. Teatralna 25;
  • 11 grudnia 2015 r. w godz. 10:00 – 14:00 (10:00 – 12:00 warsztaty, 12:00 – 14:00 wykład) w  Zielonej Górze: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, ul. Chopina 15A.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Zielonej Górze prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: infoue@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 9 grudnia 2015 r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: z Głównym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Zielonej Górze pod numerami telefonów: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454 (dot. spotkania w Zielonej Górze).

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu w Gorzowie Wlkp. prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres email: lpi@lubuskie.pl. Na zgłoszenia czekamy do 4 grudnia 2015  r. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Gorzowie Wlkp. pod numerami telefonów: 95 7390-386; -380; -378; -377 (dot. spotkania w Gorzowie Wlkp.).

FORMULARZ

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Sieć PIFE w województwie lubuskim zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania jednej osoby z każdej instytucji w przypadku dużego zainteresowania. Godziny rozpoczęcia spotkań mogą ulec przesunięciu, o czym na bieżąco będziemy informować zgłoszonych uczestników. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych prezentacji. Podczas spotkań zostanie zapewniony poczęstunek dla uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Przeczytano: 706 razy.| Wydrukuj|Do góry