Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

13 maja 2016 07:24 | Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

Zmiana kwot dofinansowania Lokalnej Grupy Działania - Między odrą a Bobrem

W  związku  z  zmianą  kwot  dofinansowania  LGD  w  perspektywie  2014-2020  informujemy  że   zgodnie  z informacją  z  Dep. PROW, wartości  dla  naszego  LGD  to  kwoty:

środki  dla  beneficjentów  1 800 000  €       7 200 000,00  zł

projekt  współpracy                36 000   €          144 000,00  zł

funkcjonowanie                     416 250  €       1 665 000,00  zł

Razem                           2 252 250,00  €       9 009 000,00  zł

W  związku  z  tym  Stowarzyszenie  musi  dokonać  korekty  kwot  zawartych  w  harmonogramie  naborów  stanowiącym  załącznik do  procedur  wyboru  operacji,  zgodnie  z  uchwałą  54/15   WZC  /  w  załączeniu /.  Zarząd  dokonał  uaktualnienia  kwot w  harmonogramie  do  obowiązujących  obecnie.  Nowy  harmonogram  przesyłamy  również  w  załączeniu.  Jednocześnie  informujemy, że  wobec  zgłaszanych  uwag  co  do  terminów  naborów  ujętych  w  harmonogramie,  może  on  być  zawsze  zmieniony.  Jednak wymaga  przyjęcia  przez  WZC,  co  w  obecnej  chwili  jest  niemożliwe,  wobec  wyznaczenia  terminu  przez  Dep.  PROW  na podpisanie  umowy  ramowej  na  20.05.2016 r.

Pozdrawiam

Z.  Obrał  Kierownik  Biura  LGD

Przeczytano: 678 razy.| Wydrukuj|Do góry