Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

19 maja 2016 09:40 | Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

Zapytaj o Fundusze Europejskie

Z przyjemnością informuję, iż trwa III etap kampanii medialnej pn. Zapytaj o Fundusze Europejskie. Ma ona na celu m.in. promocję portalu internetowego www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Portal Funduszy Europejskich
Pod adresem www.funduszeeuropeiskie.qov.pl dostępny jest portal internetowy skupiający aktualne i kompleksowe informacje na temat Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Oferuje on intuicyjną obsługę, a także możliwie prosty i zrozumiały dla użytkownika język.
Co można znaleźć na Portalu?
•     informacje w formie instrukcji i poradników ułatwiających zrozumienie zagadnień związanych z Funduszami Europejskimi oraz ubieganiem się o dotacje,
•    wyszukiwarkę dotacji, w której sukcesywnie będą pojawiać się informacje o wszystkich możliwościach uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Dzięki intuicyjnym filtrom użytkownik w łatwy i szybki sposób będzie mógł odnaleźć interesujące go źródło finansowania,
•    wyszukiwarkę szkoleń i konferencji na temat funduszy,
•    dokumenty i przepisy dotyczące Funduszy Europejskich,
•    dane kontaktowe Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
•     informacje o efektach Funduszy Europejskich oraz dane o projektach, które otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich,
Na www.funduszeeuropeiskie.qov.pl dostępne są również serwisy wszystkich programów krajowych oraz przekierowania do stron instytucji zajmujących się zarządzaniem środkami UE, które docelowo są zbudowane na podobnych zasadach, jak główny portal.

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
W całej Polsce działa 77 Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Zlokalizowane są one w miastach wojewódzkich i w części miast powiatowych. Z konsultacji można skorzystać osobiście bądź wysłać pytanie za pomocą poczty elektronicznej. Dane kontaktowe poszczególnych Punktów dostępne są na Portalu Funduszy Europejskich w zakładce Punkty informacyjne.
Dla mieszkańców mniejszych miejscowości organizowane są Mobilne Punkty Informacyjne (MPI). Konsultanci przyjeżdżają na specjalne dyżury, podczas których udzielają informacji z zakresu Funduszy Europejskich. Wiadomości o prowadzonych Mobilnych Punktach Informacyjnych są publikowane w lokalnej prasie, na stronach internetowych gmin, w których odbywa się akurat MPI lub w zakładce Szkolenia i konferencje.
Odwiedzając Punkty Informacyjne, można:
•     uzyskać pomoc w ustaleniu, czy dany pomysł ma szansę na wsparcie z Funduszy Europejskich,
•     poznać warunki, kryteria i procedury przyznania dofinansowania,
•     skorzystać z konsultacji w trakcie przygotowywania wniosku oraz podczas realizacji projektu,
•     uzyskać pomoc przy rozliczaniu dofinansowanego projektu.
Dodatkowo Punkty organizują szkolenia i spotkania informacyjne. We wszystkich Punktach obowiązują te same standardy obsługi m.in. ustalony, krótki czas na udzielenie odpowiedzi i wydłużone godziny pracy w poniedziałki.

Sylwia Pędzińska
Dyrektor Departamentu Zarządzania RPO
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego

Przeczytano: 686 razy.| Wydrukuj|Do góry