Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

07 września 2016 18:33 | Pozyskiwanie funduszy unijnych 2014 - 2020

Aktualne i planowane nabory Regionalny Program Operacyjny LUBUSKIE

Doadniejsze informacje dotyczące ponizszych konkursów w załączniku ooraz na stronie rpo.lubuskie.pl

I. Osi Priorytetowej 2 – ROZWÓJ CYFROWY dla Działania 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego dla Poddziałania 2.1.1Rozwój społeczeństwa informacyjnego - projekty realizowane poza formułą ZIT
od 30.09.2016 do 30.11.2016

II. 4.4.1 Zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego – projekty realizowane poza formułą ZIT
od 30.09.2016 do 30.11.2016

III. 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty
od 30.09.2016 do 06.10.2016

IV. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej Poddziałania 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej - projekty realizowane poza formułą ZIT.
od 30.09.2016 do 06.10.2016

V. Osi Priorytetowej 7 Równowaga społeczna dla Działania, 7.5 Usługi społeczne
od 30.09.2016 do 06.10.2016

VI. Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 6 Regionalny Rynek Pracy dla Działania 6.3 Wsparcie dla samozatrudnienia Poddziałania 6.3.1 Wsparcie dla samozatrudnienia osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
od 30.09.2016 do 06.10.2016

VII. 9.3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT w ramach kategorii interwencji 52 - Infrastruktura na potrzeby wczesnej edukacji elementarnej i opieki nad dzieckiem
od 26.08.2016 do 28.09.2016

VIII. 9.1.1 Infrastruktura zdrowotna i usług społecznych – projekty realizowane poza formułą ZIT
w ramach kategorii interwencji 53 - Infrastruktura ochrony zdrowia
od 22.07.2016 do 31.10.2016

IX. 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT
od 30.06.2016 do 30.12.2016

X. 1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP – projekty realizowane poza formułą ZIT
od 30.06.2016 do 30.12.2016

XI. 3.3.1 Ograniczanie niskiej emisji w miastach – projekty realizowane poza formułą ZIT
od 30.06.2016 do 30.09.2016

Przeczytano: 620 razy.| Wydrukuj|Do góry