Utylizacja azbestu.

13 kwietnia 2016 08:54 | Utylizacja azbestu.

Gmina Trzebiechów uzyskała dofinansowanie

Informuję, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016 roku”. Wstępnie przyznana kwota dofinansowania wynosi 24 451,02 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu priorytetowego...

czytaj więcej »

21 marca 2016 07:35 | Utylizacja azbestu.

„Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów na lata 2016-2032”

Trzebiechów, 21 marzec 2016 r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z...

czytaj więcej »

14 stycznia 2016 08:04 | Utylizacja azbestu.

OGŁOSZENIE O AZBEŚCIE !!!

OGŁOSZENIE Do dnia 19.01.2016 wszyscy zainteresowani odbiorem i utylizacją płyt azbestowych zdjętych i przechowywanych na terenie posesji powinni zgłosić ten fakt do sołtysa.

czytaj więcej »