Utylizacja azbestu.

03 czerwca 2019 13:37 | Utylizacja azbestu.

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!!! Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2019

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!!! Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2019 Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2019, do składania...

czytaj więcej »

17 maja 2019 13:00 | Utylizacja azbestu.

Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2019 Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza

WYDŁUŻONY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW!!! Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2019 Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2019, do składania...

czytaj więcej »

22 listopada 2018 13:12 | Utylizacja azbestu.

ZAKOŃCZENIE AKCJI USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY TRZEBIECHÓW W 2018 R.

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że w sierpniu 2018 r. zakończono akcję usuwania oraz demontażu materiałów i wyrobów zawierających azbest, zaplanowaną w obecnym roku kalendarzowym. Wykonawcą prac była firma „Auto-Złom” Bogusław Paź z województwa...

czytaj więcej »

13 lutego 2018 13:10 | Utylizacja azbestu.

PILNE ! ! ! Przedłużenie terminu zbierania wniosków na utylizację zabestu!

Wójt Gminy Trzebiechów informuje wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2018, że termin składania pisemnych wniosków do Urzędu Gminy lub do Sołtysów został przedłużony do dnia 16 lutego 2018 r. (termin...

czytaj więcej »

22 stycznia 2018 12:45 | Utylizacja azbestu.

Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2018

Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2018, do składania pisemnych wniosków do Urzędu Gminy lub do Sołtysów do dnia 9 lutego 2018 r. (termin nieprzekraczalny)....

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 10:49 | Utylizacja azbestu.

ZAKOŃCZENIE AKCJI USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY TRZEBIECHÓW W 2017 R.

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że w sierpniu 2017 r. zakończono akcję usuwania oraz demontażu materiałów i wyrobów zawierających azbest, zaplanowaną w obecnym roku kalendarzowym. Wykonawcą prac była firma „EKO 24” Barbara Plewko z Dębna w województwie...

czytaj więcej »

28 listopada 2016 19:06 | Utylizacja azbestu.

WAŻNE !!! Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2017 !!!

Wniosek [14.62 KB] FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ [42.41 KB] OŚWIADCZENIE o pomocy de minimis w rolnictwie [39.2 KB] Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU...

czytaj więcej »

08 listopada 2016 15:12 | Utylizacja azbestu.

Informacja o rezultatach zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016 r.” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest.

W pierwszym roku realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebiechów usunięto 11 706,67 m2 wyrobów zawierających azbest o łącznej masie 128,740 Mg. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo „Eko - Grunt” Wojciech Wieczorek z Bielska – Białej. Gmina Trzebiechów...

czytaj więcej »

08 listopada 2016 15:10 | Utylizacja azbestu.

Informacja o przyznaniu dofinansowania Gminie Trzebiechów na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016r.”

Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016r.”realizowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2016 07:43 | Utylizacja azbestu.

Zakończyliśmy usuwanie azbestu z terenu Gminy w 2016r.

Informuję, że Przedsiębiorstwo „Eko -Grunt” Wojciech Wieczorek z Bielska – Białej zakończyło usuwanie wyrobów azbestowych przewidzianych do utylizacji w roku 2016. Na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

czytaj więcej »