Utylizacja azbestu.

13 lutego 2018 13:10 | Utylizacja azbestu.

PILNE ! ! ! Przedłużenie terminu zbierania wniosków na utylizację zabestu!

Wójt Gminy Trzebiechów informuje wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2018, że termin składania pisemnych wniosków do Urzędu Gminy lub do Sołtysów został przedłużony do dnia 16 lutego 2018 r. (termin...

czytaj więcej »

22 stycznia 2018 12:45 | Utylizacja azbestu.

Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2018

Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU w roku 2018, do składania pisemnych wniosków do Urzędu Gminy lub do Sołtysów do dnia 9 lutego 2018 r. (termin nieprzekraczalny)....

czytaj więcej »

29 sierpnia 2017 10:49 | Utylizacja azbestu.

ZAKOŃCZENIE AKCJI USUWANIA AZBESTU Z TERENU GMINY TRZEBIECHÓW W 2017 R.

Wójt Gminy Trzebiechów informuje, że w sierpniu 2017 r. zakończono akcję usuwania oraz demontażu materiałów i wyrobów zawierających azbest, zaplanowaną w obecnym roku kalendarzowym. Wykonawcą prac była firma „EKO 24” Barbara Plewko z Dębna w województwie...

czytaj więcej »

28 listopada 2016 19:06 | Utylizacja azbestu.

WAŻNE !!! Nabór wniosków na utylizację azbestu w roku 2017 !!!

Wniosek [14.62 KB] FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ [42.41 KB] OŚWIADCZENIE o pomocy de minimis w rolnictwie [39.2 KB] Wójt Gminy Trzebiechów informuje i zaprasza wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości zainteresowanych likwidacją AZBESTU...

czytaj więcej »

08 listopada 2016 15:12 | Utylizacja azbestu.

Informacja o rezultatach zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016 r.” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest.

W pierwszym roku realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebiechów usunięto 11 706,67 m2 wyrobów zawierających azbest o łącznej masie 128,740 Mg. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo „Eko - Grunt” Wojciech Wieczorek z Bielska – Białej. Gmina Trzebiechów...

czytaj więcej »

08 listopada 2016 15:10 | Utylizacja azbestu.

Informacja o przyznaniu dofinansowania Gminie Trzebiechów na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016r.”

Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016r.”realizowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW...

czytaj więcej »

31 sierpnia 2016 07:43 | Utylizacja azbestu.

Zakończyliśmy usuwanie azbestu z terenu Gminy w 2016r.

Informuję, że Przedsiębiorstwo „Eko -Grunt” Wojciech Wieczorek z Bielska – Białej zakończyło usuwanie wyrobów azbestowych przewidzianych do utylizacji w roku 2016. Na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w...

czytaj więcej »

06 czerwca 2016 14:29 | Utylizacja azbestu.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dotycząca „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów”

Postępowanie o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 120.3.2014 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 30 maja 2014r. dotyczące „Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów” zostało skierowane...

czytaj więcej »

28 kwietnia 2016 09:35 | Utylizacja azbestu.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Trzebiechów dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebiechów w roku 2016.

Wójt Gminy Trzebiechów informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2016r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Trzebiechów. Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego...

czytaj więcej »

13 kwietnia 2016 08:54 | Utylizacja azbestu.

Gmina Trzebiechów uzyskała dofinansowanie

Informuję, że uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016 roku”. Wstępnie przyznana kwota dofinansowania wynosi 24 451,02 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach Programu priorytetowego...

czytaj więcej »