Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

14 stycznia 2016 08:04 | Utylizacja azbestu.

OGŁOSZENIE O AZBEŚCIE !!!

OGŁOSZENIE

Do dnia 19.01.2016 wszyscy zainteresowani odbiorem i utylizacją płyt azbestowych zdjętych i przechowywanych na terenie posesji powinni zgłosić ten fakt do sołtysa.