Utylizacja azbestu.

08 listopada 2016 15:10 | Utylizacja azbestu.

Informacja o przyznaniu dofinansowania Gminie Trzebiechów na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016r.”

Informuję, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016r.”realizowanego w ramach Programu priorytetowego NFOŚiGW pn.: SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW część 1) usuwanie wyrobów zawierających azbest, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr 2016/OZ-po-az/087/D).

Gmina Trzebiechów na realizację zadania otrzymała 41 572,72 zł, co stanowi 100 % dofinansowania, w tym:
  • 20 786,36 zł – tj. 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • 20 786,36 zł – tj. 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 11 703,67 m2 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 128,740 Mg.
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak

Przeczytano: 488 razy.| Wydrukuj|Do góry