Utylizacja azbestu.

08 listopada 2016 15:12 | Utylizacja azbestu.

Informacja o rezultatach zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów w 2016 r.” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest.

 
W pierwszym roku realizacji programu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebiechów usunięto 11 706,67 m2 wyrobów zawierających azbest o łącznej masie 128,740 Mg. Zadanie wykonało Przedsiębiorstwo „Eko - Grunt” Wojciech Wieczorek z Bielska – Białej.
Gmina Trzebiechów na realizację zadania otrzymała 41 572,72 zł, co stanowi 100 % dofinansowania, w tym:
20 786,36 zł – tj. 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
20 786,36 zł – tj. 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze. 
Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest odznaczających się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest zaliczany jest do
10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu.
Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego, jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, wystając z niej, powodują wyciek jej zawartości, wnikanie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.
Zachęcam wszystkich do zapoznania się z prezentacją dotyczącą szkodliwości azbestu na zdrowie i środowisko dostępną po kliknięciu poniższego linku:
 
Wójt Gminy
Izabella Staszak

Przeczytano: 509 razy.| Wydrukuj|Do góry