Utylizacja azbestu.

28 kwietnia 2016 09:35 | Utylizacja azbestu.

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Trzebiechów dotyczące zasad dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Trzebiechów w roku 2016.

    Wójt Gminy Trzebiechów informuje o przystąpieniu do tworzenia listy osób ubiegających się o dofinansowanie w 2016r. przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Trzebiechów.

    Dofinansowanie realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Dofinansowaniem objęte będą zadania ujęte w „Programie usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebiechów na lata 2016 -2032” bez ograniczeń dotyczących własności posesji, z których są usuwane odpady.

    Kwota dotacji wynosić będzie 100% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

    Wnioski będą rozpatrywane do wysokości otrzymanych na ten cel środków przeznaczonych do wykorzystania w 2016 roku.

    Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie całej gminy będzie jedna firma wybrana zgodnie z przepisami Prawa Zamówień Publicznych, która będzie dokonywać wywozu i unieszkodliwienia odpadów azbestowych.

    W pierwszym roku realizowania „Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Trzebiechów na lata 2016-2032” w pierwszej kolejności będzie usuwany azbest zdemontowany już na posesjach, posiadający pierwszy stopień pilności określony w inwentaryzacji wyrobów azbestowych Gminy Trzebiechów.

    W związku z powyższym osoby zainteresowane odbiorem i utylizacją płyt azbestowych zdjętych i przechowywanych na terenie posesji proszone są o złożenie w Urzędzie Gminy Trzebiechów w terminie do 13 maja 2016 roku stosownego wniosku.

    Regulamin przyznawania dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest pochodzących z terenu Gminy Trzebiechów w roku 2016 oraz wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiechów w zakładce „Utylizacja azbestu” (poniżej !) lub w Urzędzie Gminy w Trzebiechowie, pokój nr 3 lub u Sołtysów.

Przeczytano: 831 razy.| Wydrukuj|Do góry