Utylizacja azbestu.

31 sierpnia 2016 07:43 | Utylizacja azbestu.

Zakończyliśmy usuwanie azbestu z terenu Gminy w 2016r.

Informuję, że Przedsiębiorstwo „Eko -Grunt” Wojciech Wieczorek z Bielska – Białej zakończyło usuwanie wyrobów azbestowych przewidzianych do utylizacji w roku 2016.

Na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze otrzymaliśmy dofinansowanie  w wysokości  41 572,72 zł. Łącznie usunięto 128 ton płyt falistych azbestowych. ( Pierwotnie planowaliśmy 60 ton). Serdecznie dziękuję mieszkańcom naszej Gminy  za aktywne włączenie się  w ochronę naszego zdrowia i środowiska.

Celem zadania było usunięcie jak największej ilości szkodliwych wyrobów zawierających azbest odznaczających się dużą odpornością na działanie czynników chemicznych, ścieranie i wysoką temperaturę. Należy pamiętać, że azbest zaliczany jest do 10-ciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Ich szkodliwe działanie może się ujawnić nawet po wielu latach, np. nowotwory mogą rozwijać się 20–30, a nawet 50 lat od momentu narażenia organizmu na wdychanie włókien azbestu. Wielkość zagrożenia zdrowia zależna jest od rodzaju azbestu, wielkości włókien i ich stężenia w powietrzu oraz czasu narażenia. Największe zagrożenie stanowią włókna występujące w trwałej postaci. Wdychane do płuc włókna są pochłaniane przez komórki układu odpornościowego, jednak ze względu na swoją długość nie mieszczą się w komórce, wystając z niej, powodują wyciek jej zawartości, wnikanie ewentualnych toksyn, a ostatecznie obumarcie komórki. Analizując szkodliwość azbestu i jego wpływ na organizm ludzki należy pamiętać, że azbest jest praktycznie niezniszczalny, zaś groźny dla zdrowia ludzi jest wtedy, gdy jego elementarne włókna znajdują się we wdychanym powietrzu.

W przyszłym roku będziemy kontynuować usuwanie wyrobów azbestowych z terenu naszej Gminy. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski w sekretariacie Urzędu Gminy według wzoru zamieszczonego poniżej.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z prezentacją dotyczącą szkodliwości azbestu na zdrowie i środowisko dostępną po kliknięciu poniższego linku:

http://www.wfosigw.zgora.pl/sites/default/files/media/azbest2016/azbest_20-06-2016.pdf

Kwota dotacji wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych obejmujących koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest.

Zadanie zrealizowane zostało ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (50%), Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze (50%).

Izabella Staszak

Wójt Gminy

Przeczytano: 689 razy.| Wydrukuj|Do góry