Rada Młodzieżowa.

01 lutego 2018 12:52 | Rada Młodzieżowa.

WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE - 28 lutego 2018r.

Wójt Gminy zarządza wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie. Wybory odbędą się w dniu 28 lutego 2018r. Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie powyżej klasy V Szkoły Podstawowej i z klas gimnazjalnych, szkole ponadpodstawowej,...

czytaj więcej »

05 kwietnia 2016 08:12 | Rada Młodzieżowa.

Wybory uzupełniajace do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie 25 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 5 kwietnia 2016r. Na podstawie § 12 ust. 2 i 3 statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie zarządzam wybory uzupełniające do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 2 Radnym może zostać i głosować może osoba, która...

czytaj więcej »

03 lutego 2016 17:13 | Rada Młodzieżowa.

Wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie 29 lutego 2016 r.

Wójt Gminy powołuje Radę Młodzieży, aby zwiększyć aktywność młodych ludzi w Gminie Trzebiechów, min. poprzez: 1) współpracę z Wójtem, Przewodniczącym Rady i radnymi Rady Gminy w Trzebiechowie oraz organizacjami w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia, 2)...

czytaj więcej »