Rada Młodzieżowa.

01 lutego 2018 12:52 | Rada Młodzieżowa.

WYBORY DO RADY MŁODZIEŻOWEJ W TRZEBIECHOWIE - 28 lutego 2018r.

Wójt Gminy zarządza wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie.

Wybory odbędą się w dniu 28 lutego 2018r.
Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w Zespole Edukacyjnym w Trzebiechowie powyżej klasy V Szkoły Podstawowej i z klas gimnazjalnych, szkole ponadpodstawowej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Trzebiechów, która w dniu wyborów nie ukończyła 18 lat.

Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje:
W okręgu 1 – Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie, Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą w Zespole Edukacyjnym ul. Parkowa 4 w dniach od 6 do 12 lutego 2018r. w godzinach od 8.00 do 14.00

W okręgu 2 – Trzebiechów i sołectwa gminy, Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury ul. Sulechowska 2 w dniach od 6 do 12 lutego 2018 r. w godzinach od 13.00 do 17.00.

Informacje o zgłaszaniu kandydatów i udziale w głosowaniu można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów pok. nr 4 albo pod numerem telefonu (68) 351 41 31 wew. 22

Formularze

Przeczytano: 324 razy.| Wydrukuj|Do góry