Rada Młodzieżowa.

03 lutego 2016 17:13 | Rada Młodzieżowa.

Wybory do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie 29 lutego 2016 r.

Wójt Gminy powołuje Radę Młodzieży, aby zwiększyć aktywność młodych ludzi w Gminie Trzebiechów, min. poprzez:

1)   współpracę z Wójtem, Przewodniczącym Rady i radnymi Rady Gminy w Trzebiechowie oraz organizacjami w zakresie spraw dotyczących młodego pokolenia,

2)   inicjowanie działań dotyczących życia młodzieży w gminie, inspirowanie i koordynowanie inicjatyw młodych ludzi,

3)   konsultowanie przedsięwzięć w zakresie problematyki młodzieżowej, w tym dotyczącej warunków życia i rozwoju młodego pokolenia, nauki, kultury, sportu, turystyki, ochrony środowiska, informatyzacji,

4)   inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym,

5)   konsultowanie projektów niektórych decyzji dotyczących młodzieży.

 

Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Trzebiechów i nie ukończyła 21 lat.

Zgodnie ze statutem Rady Młodzieży:

W okręgu 1 – Publiczne Gimnazjum w Trzebiechowie wybiera 7 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieży przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza z siedzibą  w Zespole Edukacyjnym ul. Parkowa 4 w dniach od 12 lutego 2016 r. do 17 lutego 2016r.

 

W okręgu 2 – Trzebiechów i sołectwa gminy – wybieramy 8 radnych. Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieży przyjmuje Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury  ul. Sulechowska 2  w dniach od 12 lutego 2016 r. do 17 lutego 2016 r. w godzinach od 1300 do 1700.

 

Niezbędne druki do zgłoszenia kandydata do Rady Młodzieży można pobrać ze strony internetowej Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl w zakładce Rada Młodzieży bądź w Urzędzie Gminy pokój nr 4 lub 13 w godzinach pracy urzędu.

 

W dniu 29 lutego 2016 r.

Lokal wyborczy w Gimnazjum otwarty będzie w godz. od 1000 do 1200

Lokal wyborczy w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury otwarty będzie w godz. od 1300  do 1900

 

Chcesz skuteczniej działać na rzecz swojej społeczności?

Masz możliwość, aby Twój głos, Twoje działania i pomysły były zauważone.

Osoby, które chciałyby zaangażować się w pracę Rady Młodzieżowej zapraszamy do kandydowania, a wszystkich pozostałych do głosowania!

Jeśli chcesz mieć coś do powiedzenia- przyjdź na WYBORY i ODDAJ SWÓJ GŁOS!

 

Wójt Gminy Trzebiechów

/-/ Izabella Staszak

 

Przeczytano: 984 razy.| Wydrukuj|Do góry