Rada Młodzieżowa.

05 kwietnia 2016 08:12 | Rada Młodzieżowa.

Wybory uzupełniajace do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie 25 kwietnia 2016 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW
z dnia 5 kwietnia 2016r.


Na podstawie § 12 ust. 2 i 3 statutu Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie zarządzam wybory uzupełniające do Rady Młodzieżowej w Trzebiechowie w okręgu wyborczym nr 2 Radnym może zostać i głosować może osoba, która uczy się w szkole ponadgimnazjalnej, inna osoba stale zamieszkała na terenie Gminy Trzebiechów i nie ma ukończone 21 lat.
Zgłoszenia kandydatów do Rady Młodzieżowej przyjmuje Obwodowa Komisja Wyborcza z siedzibą w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury ul. Sulechowska 2 w dniach od 13 do 19 kwietnia 2016r. w godzinach od 14.00 do 18.00
Informacje w sprawie wyborów można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiechów - pokój nr 4 w godzinach pracy urzędu.
Niezbędne druki do zgłoszenia kandydata do Rady Młodzieżowej można pobrać ze strony internetowej Gminy Trzebiechów www.trzebiechow.pl w zakładce Rada Młodzieżowa, u sołtysa, w TOK lub w Urzędzie Gminy Trzebiechów - pokój nr 4.
Lokal wyborczy otwarty będzie w dniu 25 kwietnia 2016r. od godz. 15.00 do godz. 19.00 w sali Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury

Wójt Gminy Trzebiechów
/-/ Izabella Staszak

 

Obwieszczenie o granicach okręgów wyborczych

STATUT Rady Młodzieżowej

Wzory formularzy:

 

Przeczytano: 781 razy.| Wydrukuj|Do góry