Rewitalizacja Gminy Trzebiechów

14 lutego 2018 09:56 | Rewitalizacja Gminy Trzebiechów

II SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI

W dniu 13 lutego 2018 r. odbyło się drugie spotkanie i szkolenie zespołu  ds. rewitalizacji, którego zadaniem jest przygotowanie i przekazanie danych niezbędnych do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniny Trzebiechów na lata 2017 – 2023. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Alina Radoch – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, Pani Anna Dunajska – Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie, Pan Tadeusz Wojter – Dyrektor TOK, Pan Krzysztof Marcinek – Kierownik GOPS w Trzebiechowie oraz Pan Bartłomiej Cybulski – Zastępca Wójta Gminy. Spotkanie przygotował i poprowadził Pan Sławomir Kozieł, przedstawiciel firmy z Zielonej Góry odpowiedzialnej za opracowanie wyżej wymienionego dokumentu. Podczas warsztatów prowadzący przekazał zespołowi analizę dotychczas zgromadzonych danych przekazanych przez przedstawicieli zespołu m.in.: liczba osób bezrobotnych, liczba osób korzystających z pomocy GOPS, liczba interwencji Policji na terenie Gminy Trzebiechów, liczba mieszkańców gminy (zameldowani i wymeldowani w ciągu 2017 r.), liczba osób w wieku produkcyjnym poprodukcyjnym itp. Na podstawie zebranych danych wskazane zostały 4 obszary rewitalizacyjne, na obszarze których niezbędne będzie podjęcie szeregu działań mających doprowadzić do poprawy bytowej mieszkańców. Kolejne spotkanie zespołu zaplanowano w lutym i marcu 2018 r.  

Sekretarz Zespołu

- Maja Sobolewska -

Przeczytano: 550 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: