Rewitalizacja Gminy Trzebiechów

01 marca 2018 14:37 | Rewitalizacja Gminy Trzebiechów

IV SPOTKANIE ZESPOŁU DS. REWITALIZACJI

W dniu 28 lutego 2018 r. odbyło się czwarte spotkanie i szkolenie zespołu ds. rewitalizacji, którego zadaniem jest przygotowanie i przekazanie danych niezbędnych do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gniny Trzebiechów na lata 2017 – 2023. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Helena Banachowicz – Radna Rady Gminy w Trzebiechowie, Pan Tadeusz Wojter – Dyrektor TOK, Pan Krzysztof Marcinek – Kierownik GOPS w Trzebiechowie, Pan Rafał Ćwiertniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie, Pan Leszek Kurylczyk – Kierownik Posterunku Policji w Trzebiechowie oraz Pan Bartłomiej Cybulski – Zastępca Wójta Gminy. Spotkanie przygotował i poprowadził Pan Sławomir Kozieł, przedstawiciel firmy z Zielonej Góry odpowiedzialnej za opracowanie wyżej wymienionego dokumentu. W trakcie spotkania uczestnicy wspólnie wypracowali przedsięwzięcia, które będą rekomendowane do ujęcia w powstającym dokumencie strategicznym. Pierwsze z przedsięwzięć zatytułowano „Centrum Gminy miejscem aktywności społecznej”, które w dużej mierze dotyczy Pałacu w Trzebiechowie oraz kompleksu pałacowego. Drugie z przedsięwzięć zatytułowano „Potencjał miejscowości bazą do aktywności społeczno-gospodarczej”, które nakierunkowane jest na szereg działań planowanych do realizacji w przyszłości w sołectwach Ledno-Głęboka, Ostrzyce i Swarzynice.

Przeczytano: 376 razy.| Wydrukuj|Do góry