Rewitalizacja Gminy Trzebiechów

21 marca 2018 11:10 | Rewitalizacja Gminy Trzebiechów

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY TRZEBIECHÓW PRZYGOTOWANY

Mam zaszczyt przedstawić Państwu ostateczną wersję Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Trzebiechów na lata 2017 – 2023. Dokument został przygotowany przez firmę 4CS Sp. z o.o. z Zielonej Góry. Nad jego ostatecznym kształtem przez ponad trzy miesiące pracował zespół ds. rewitalizacji, powołany Zarządzeniem nr 0050.41.2017 Wójta Gminy Trzebiechów z dnia 13 grudnia 2017 r. W skład zespołu wchodzili m.in.: Alina Radoch – Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie, Tadeusz Wojter – Dyrektor TOK, Krzysztof Marcinek – Kierownik GOPS, Leszek Kurylczyk – Kierownik Posterunku Policji w Trzebiechowie, Anna Dunajska – Przewodnicząca Rady Gminy w Trzebiechowie, Rafał Ćwiertniewicz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Trzebiechowie oraz Wanda Pietruszyńska – Sołtys Swarzynic. Niniejszy dokument zostanie przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w celu jego zaopiniowania. W przyszłości dokument posłuży Gminie Trzebiechów przy aplikowaniu po środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Zachęcam do lektury i analizy dokumentu.

Wójt Gminy
izabella Staszak


LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY TRZEBIECHÓW

Przeczytano: 563 razy.| Wydrukuj|Do góry