Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

02 lipca 2018 15:52 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

UWAGA Świadczenia wychowawcze (500plus) - Terminy składania wniosków

Świadczenia wychowawcze (500plus), rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego Terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2018-2019 Świadczenia wychowawcze (500plus): Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia...

czytaj więcej »

28 czerwca 2018 10:27 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

UWAGA Świadczenie „dobry start” (300 zł)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż wnioski na świadczenie „dobry start” (300plus) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dziecko przyjmowane będą 1 sierpnia do 30 listopada 2018r w ośrodku (Trzebiechów, ul. Sulechowska 2) w poniedziałki od 7:30...

czytaj więcej »

13 lipca 2016 12:25 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

Informacja o terminach wypłaty 500+

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż począwszy od miesiąca lipca br. wypłata świadczeń wychowawczych (500 plus) odbywać się będzie o stałej dacie – tj. w dniu 25. danego miesiąca w przypadku wypłaty gotówkowej (w kasie) i do dnia 25. w przypadku przelewu...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2016 13:04 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE - PROGRAM RODZINA 500 PLUS - informacja i formularze

Od 1 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie rozpocznie przyjmowanie wniosków „Rodzina 500 plus” (o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego). Świadczenie wychowawcze w kwocie 500,00 zł miesięcznie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu...

czytaj więcej »

11 kwietnia 2016 12:59 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

Informacja MRiPS dotyczaca programu RODZINA 500+

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatko¬wych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka...

czytaj więcej »