Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

28 czerwca 2018 10:27 | Rodzina 500+/ Dobry start "300+"

UWAGA Świadczenie „dobry start” (300 zł)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebiechowie informuje, iż wnioski na świadczenie „dobry start” (300plus) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przez dziecko przyjmowane będą 1 sierpnia do 30 listopada 2018r w ośrodku (Trzebiechów, ul. Sulechowska 2) w poniedziałki od 7:30 do 16:30; od wtorku do czwartku od godz. 7:30 do 15:30; w piątki do godz. 14:30:

- drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada 2018 r. (za pomocą platformy Empatia, lub przez system bankowy)

- w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2018.

Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Wniosek można pobrać i wydrukować – pod poniższym linkiem.

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Wnioski papierowe wydawane będą w GOPS w Trzebiechowie w drugiej połowie lipca.

Świadczenie nie przysługuje na roczne przygotowanie przedszkolne („zerówka”) ani w przypadku nauki w szkole policealnej lub dla dorosłych.

Świadczenie przysługuje na dziecko do 20. roku życia lub 24. roku życia w przypadku osób niepełnosprawnych.

Świadczenie nie jest zależne od dochodu i nie podlega koordynacji.

Wniosek o świadczenie składany jest w gminie ze względu na miejsce zamieszkania (nie zameldowania) osoby ubiegającej się (rodzica, opiekuna prawnego itd.).

Prosimy o dokładne i czytelne wpisywanie adresu poczty elektronicznej w przypadku gdy taki jest w posiadaniu wnioskodawcy.

Wypłata świadczeń następuje w terminie do 2 miesięcy od złożenia wniosku lub do 30 września w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu.

Szczegóły programu „dobry start” pod poniższym linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/download/gfx/mpips/pl/defaultopisy/11078/1/1/podrecznik_Dobry_Start_11-06.pdf

 

Dokumenty w wersji z 28 czerwca 2018r

formularz.pdf
Wzór wniosku o świadczenie  (281.7 KB)
SDS_1Zv3_2.pdf
Załącznik do wniosku  (103.9 KB)