Gminna Spółka Wodna

04 października 2017 14:59 | Gminna Spółka Wodna

Nowa ustawa "Prawo Wodne" regulująca działalność spółek wodnych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:

1) art. 102-112, art. 494, art. 502, art. 506, art. 515, art. 525 ust. 3-6 oraz 8 i 9, art. 539 ust. 3-5 i 7, art. 540 ust. 1-4, 6 i 7, art. 541, art. 542, art. 544 ust. 1, art. 554 oraz art. 570, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
2) art. 532 ust. 5 i 6, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2017 r.;
3) art. 524, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;
4) art. 274 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
5) art. 36 ust. 1-3 oraz 6 i 7 oraz art. 303 ust. 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przeczytano: 793 razy.| Wydrukuj|Do góry