Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

07 września 2019 18:00 | Odpady komunalne i nieczystości płynne. Zaopatrzenie w wodę

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

- 15 zł od osoby jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób selektywny

- 30 zł od osoby jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

 

Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

 

Opady zbierane i odbierane selektywnie:

a)   o pojemności 120 l    -  w wysokości    30 zł

b)   o pojemności 240 l    -  w wysokości    53 zł

c)   o pojemności 660 l    -  w wysokości    120 zł

d)   o pojemności 1100 l  -  w wysokości    240 zł

e)   o pojemności 7000 l  -  w wysokości    600 zł

 

Odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

a)  o pojemności 120 l    -   w wysokości    60 zł

b)  o pojemności 240 l    -   w wysokości    106 zł

c)  o pojemności 660 l    -   w wysokości    240 zł

d)  o pojemności 1100 l  -   w wysokości    480 zł

e)  o pojemności 7000 l  -   w wysokości    1200 zł

 

Domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe użytkowane jedynie przez część roku

Ryczałtowa roczna stawka opłaty:

a) przy odbiorze odpadów zbieranych i odbieranych selektywnie: 160,00 zł,

b) wyższą przy odbiorze odpadów zbieranych i odbieranych nieselektywnie: 320,00 zł.