Odpady komunalne i nieczystości płynne. Zaopatrzenie w wodę

26 czerwca 2019 22:07 | Odpady komunalne i nieczystości płynne. Zaopatrzenie w wodę

Uwaga! Zmiana stawek od lipca 2019 r.

 

Nieruchomości zamieszkałe:


15 zł od osoby - jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób selektywny

30 zł od osoby - jeżeli odpady  są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny

 

Nieruchomości niezamieszkałe:

 

Opłata za pojemnik za miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny 

a)   o pojemności 120 l    -  w wysokości    30 zł

b)   o pojemności 240 l    -  w wysokości    53 zł

c)   o pojemności 660 l    -  w wysokości    120 zł

d)   o pojemności 1100 l  -  w wysokości    240 zł

e)   o pojemności 7000 l  -  w wysokości    600 zł

 

Opłata za pojemnik za miesiąc – odpady zbierane i odbierane w sposób nieselektywny 

a)  o pojemności 120 l    -   w wysokości    60 zł

b)  o pojemności 240 l    -   w wysokości    106 zł

c)  o pojemności 660 l    -   w wysokości    240 zł

d)  o pojemności 1100 l  -   w wysokości    480 zł

e)  o pojemności 7000 l  -   w wysokości    1200 zł

 

Po przeprowadzeniu trzech przetargów oraz zapytania ofertowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z naszej gminy opłata dla firmy wywożącej odpady wynosi na okres 3 miesięcy 150 120,00 zł co daje 50 040,00 zł miesięcznie. Do tego należy doliczyć administracyjne koszty funkcjonowania systemu, które miesięcznie wynoszą ok. 4 250,00 zł.

Dotychczasowa opłata wynosiła 31 320,00 zł miesięcznie + koszty administracyjne.

 

Zmiana stawek spowodowana jest koniecznością zbilansowania kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wymagają bowiem, aby wpłaty wnoszone przez właścicieli nieruchomości pokrywały koszty funkcjonowania systemu (środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi).

 

Stawka za nieselektywne gromadzenie odpadów jest dwa razy wyższa, powinno to zmotywować mieszkańców do prowadzenia segregacji opadów komunalnych.

 

Na tak gwałtowny wzrost cen za wywóz odpadów wpływ mają m.in.:

  • brak konkurencji na rynku związanym z odbiorem odpadów komunalnych (w trzech kolejnych przetargach na odbiór odpadów wpływała tylko jedna oferta składana przez firmę, która obecnie zajmuje się odbiorem odpadów komunalnych w naszej gminie),
  • wzrost opłat za składowanie odpadów („opłaty marszałkowskiej”), której wysokość jest ustalana przez Radę Ministrów. W 2018 r. wynosiła  już 140 zł, w 2019 r. – 170 zł, a w 2020 r. - 270 zł/Mg,
  • powyższa opłata ma wpływ na cenniki w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych - koszt odbioru odpadów komunalnych,
  • wyższe ceny paliw oraz wzrost cen energii elektrycznej,
  • rosnąca ilość odpadów spowodowana wzrostem konsumpcji, słabnącą jakością kupowanych środków trwałych, które częściej wymieniamy,

 

Przeczytano: 481 razy.| Wydrukuj|Do góry