Planowanie przestrzenne

07 czerwca 2018 07:38 | Planowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3-go Maja - wnioski do planu zagospodarowania przestrzennego OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu...

czytaj więcej »

24 maja 2018 10:32 | Planowanie przestrzenne

KONKURS PLASTYCZNY „ZAPROJEKTUJMY TRZEBIECHÓW”

W dniu 23 maja 2018 r. w auli Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie ogłoszony został, organizowany przez Wójta Gminy Trzebiechów konkurs plastyczny pn. „Zaprojektujmy Trzebiechów”, w ramach II etapu konsultacji społecznych projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”....

czytaj więcej »

07 listopada 2017 09:24 | Planowanie przestrzenne

PARTYCYPACJA W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

W dniu 9 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 15:00 w “małej salce” TOK odbędą się warsztaty planistyczne, których głównym celem będzie podsumowanie dotychczasowych konsultacji w ramach projektu, mające na celu zobrazowanie przyjętych rozwiązań w tworzonym planie zagospodarowania...

czytaj więcej »

02 października 2017 13:44 | Planowanie przestrzenne

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym” – spotkanie RADAR 2

W piątek 29 września 2017 r. o godz. 15:00 w „małej sali” Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie RADAR2 w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. W warsztatach wzięło udział 36 osób w terenu Gminy Trzebiechów m.in. Pani...

czytaj więcej »

29 czerwca 2017 07:47 | Planowanie przestrzenne

Tereny zagrożone powodzią - zakazy wykonywania robót.

Zgodnie z art. 88! ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. póz. 469 z późn. zm.), dalej: „Pw", na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających...

czytaj więcej »

02 czerwca 2017 11:02 | Planowanie przestrzenne

Gmina Trzebiechów przystepuje do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Trzebiechów i Swarzynice w gminie Trzebiechów przyjętego uchwałą nrV/41/2011 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 22 kwietnia 2011 r....

czytaj więcej »

01 czerwca 2017 13:05 | Planowanie przestrzenne

Ankieta

Szanowni Państwo l W związku z trwającymi pracami nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice w Gminie Trzebiechów (Uchwała Rady Gminy Trzebiechów z dnia 21.12.2016 r. nr XX/135/2016) Wójt...

czytaj więcej »

25 maja 2017 08:21 | Planowanie przestrzenne

Spotkanie konsultacyjne RADAR.

Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym RADAR organizowanym w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego...

czytaj więcej »

23 maja 2017 13:03 | Planowanie przestrzenne

Rrozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna”.

22 maja 2017r. na hali sportowej w Trzebiechowie odbyło się spotkanie Planning for real organizowane w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. Podczas spotkania odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego ogłoszonego przez Wójta Gminy Trzebiechów...

czytaj więcej »

19 maja 2017 13:10 | Planowanie przestrzenne

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - „Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna”

Gmina Trzebiechów pozyskała grant w ramach realizacji Projektu: Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 41 141 zł współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem...

czytaj więcej »