Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

07 czerwca 2018 07:38 | Planowanie przestrzenne

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Trzebiechów, w rejonie ulicy 3 go Maja