Planowanie przestrzenne

11 kwietnia 2017 09:44 | Planowanie przestrzenne

Konkurs - "Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna"

Wójt Gminy Trzebiechów

w ramach projektu
„Partycypacja w planowaniu przestrzennym”
ogłasza konkurs dla młodzieży od 4 klasy szkoły podstawowej, oraz z gimnazjum

„Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna”

temat pracy

„Przestrzeń wspólna – Trzebiechów moje miejsce”

Konkurs trwa od 11 do 28 kwiettnia 2017r
Termin składania prac: do godziny 1400 dnia 28 kwietnia 2017r.

1. Pracą konkursową jest praca plastyczna wykonana w dowolnej technice plastycznej z możliwością zastosowania instalacji przestrzennych wraz z jej opisem dotycząca przestrzeni publicznej np. typu:
a) ulica marzeń – przekrój,
b) skwer przed budynkami publicznymi,
c) wspólny plac.
2. Praca składać się będzie z planszy w formacie min. A3, która przedstawiać będzie wizję zagospodarowania wybranej przestrzeni publicznej.
3. Każda praca podsumowana zostanie w opisie Pracy konkursowej w którym krótko opisane zostaną etapy powstawania pracy:
a) co chciałbym / chciałabym zmienić w miejscowości Trzebiechów - moja wizja przedstawiona w pracy plastycznej,
b) propozycja zagospodarowania wybranego miejsca – moja wizja przedstawiona w pracy plastycznej, co należy zrobić, jakie wykonać inwestycje.


Regulamin jest dostępny w załączniku poniżej!

 

Przeczytano: 549 razy.| Wydrukuj|Do góry