Planowanie przestrzenne

19 maja 2017 13:10 | Planowanie przestrzenne

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - „Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna”

Gmina Trzebiechów pozyskała grant w ramach realizacji Projektu: Partycypacja w planowaniu przestrzennym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020 w wysokości 41 141 zł współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem realizacji grantu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych w ramach sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębie  Trzebiechów oraz Swarzynice w gminie Trzebiechów.

Jednym z zadań  jest ogłoszony konkurs plastyczny  dla dzieci i młodzieży szkolnej od klasy IV do III Gimnazjum  „Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna”. Zaplanowano 5 nagród po 500 zł oraz dwie nagrody  po 3000. Do konkursu przystąpiły również 3 grupy przedszkolaków .  W poniedziałek 22 maja 2017 o godzinie 13,00 w Hali sportowej w Trzebiechowie zostaną wręczone nagrody. Serdecznie zapraszamy, gdyż, również będzie można posłuchać co to znaczy planowanie przestrzenne. 

Izabella Staszak

Wójt Gminy

Przeczytano: 819 razy.| Wydrukuj|Do góry

Partycypacja w planowaniu przestrzennym - „Trzebiechów w przyszłości – wizja planistyczna”