Planowanie przestrzenne

25 maja 2017 08:21 | Planowanie przestrzenne

Spotkanie konsultacyjne RADAR.

Wójt Gminy Trzebiechów zaprasza Mieszkańców Gminy do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym RADAR organizowanym w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu społecznego.

Głównym celem spotkania będzie poznanie oczekiwań i sugestii Mieszkańców związanych z tworzeniem dokumentu – miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów oraz Swarzynice.

Tematem pierwszego spotkania konsultacyjnego będzie przedstawienie przebiegu procesu tworzenia miejscowego planu przestrzennego, przedstawienie ciekawych technik konsultacji społecznych, omówienie wyzwań i problemów planistycznych oraz zbieranie opinii Mieszkańców.

Spotkanie odbędzie się w piątek 26 maja 2017r. o godzinie 16:00 w Hali sportowej w Trzebiechowie.

 

Wójt Gminy

Izabella Staszak

Przeczytano: 519 razy.| Wydrukuj|Do góry