Planowanie przestrzenne

02 października 2017 13:44 | Planowanie przestrzenne

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym” – spotkanie RADAR 2

W piątek 29 września 2017 r. o godz. 15:00 w „małej sali” Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie RADAR2 w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”. W warsztatach wzięło udział 36 osób w terenu Gminy Trzebiechów m.in. Pani Małgorzata Grodzicka-Kowalczyk, która reprezentowała Fundację Inicjatyw Menadżerskich z Lublina, przedstawiciele Urzędu Gminy Trzebiechów oraz nasi mieszkańcy. Głównym celem spotkania było skonsultowanie założeń  i dotychczas wypracowanych rozwiązań, mających na celu przygotowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebiechów i Swarzynice. Informacji na temat zaproponowanych rozwiązań oraz podstawowych pojęć związanych z gospodarką przestrzenną udzielił mieszkańcom Pan Paweł Niemiec – Członek Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. z Wrocławia. Mieszkańców gminy najbardziej interesowało, co będzie można wybudować na terenach objętych planem, czy będzie można prowadzić w ich obrębie drobne usługi oraz czy nie będą mogły być zrealizowane na wybranych terenach uciążliwe dla zdrowia przedsięwzięcia. Spotkanie było bardzo owocne. Dzięki niemu mieszkańcy zdobyli cenną wiedzę oraz poznali zagadnienia i pojęcia z zakresu planowania przestrzennego. W listopadzie 2017 r. odbędzie się spotkanie podsumowujące współpracę Gminy Trzebiechów oraz FIN, na którym zostaną przedstawione ostateczne koncepcje planów miejscowych oraz zostanie przeprowadzony spacer przestrzenny, do udziału w którym serdecznie zapraszamy.

 

Wójt Gminy

- Izabella Staszak -

 

partycypacja_logo.jpg

Przeczytano: 579 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia:

„Partycypacja w planowaniu przestrzennym” – spotkanie RADAR 2