Urząd Gminy Trzebiechów
https://trzebiechow.pl

25 listopada 2019 11:17 | Afrykański pomór świń (ASF)

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Zielonej Górze

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze informuje o obowiązującym terminie 2 dni (zamiast 7 dni) przy  zgłaszaniu przemieszczeń zwierząt oraz uboju gospodarczego do ARiMR w związku z wystąpieniem ASF co stanowi naruszenie art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji  i rejestracji zwierząt (t. j. Dz.U. z 2018r., poz. 1642 ze zm.).

 

  Zgodnie z w/w przepisami posiadacz świni jest obowiązany … W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określania obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej  się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:

 

1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

2) ubój zwierzęcia gospodarczego

- z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zielonej Górze niezwłocznie poleca stosowanie się do w/w przepisu prawa.

Załączniki:

Pełna treść informacji [170.1 KB]