• Adres

  ul. Sulechowska 2

  66-132 Trzebiechów

 • Telefon i FAX

  tel.: 68 351 41 31

  tel.: 68 351 41 22

  faks: 68 351 41 06

 • Adres e-mail

  urzad@trzebiechow.pl

 • Godziny pracy Urzędu Gminy

  Poniedziałek - 7.30 - 16.30
  Wtorek- czwartek - 7.30 - 15.30
  Piątek - 7.30 - 14.30

Stanowiska

Wójt Gminy Trzebiechów

Izabella Staszak

e-mail: wojt@trzebiechow.pl

Zastępca Wójta Gminy

Bartłomiej Cybulski

e-mail: b.cybulski@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 43

Sekretarz Gminy

Zenon Rychły

e-mail: z.rychly@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 50

Skarbnik Gminy

Ewa Kulik

e-mail: e.kulik@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 43 60

Urząd Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych

Ewelina Świtoń

e-mail: e.switon@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 55

Stanowisko ds. kadr, CEiIDG

Anna Lechki

e-mail: a.lechki@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 54

Stanowisko ds. organizacyjnych

Wiktoria Ćwirko

e-mail: w.cwirko@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 41 31

faks: 68 351 41 06

Stanowisko ds rolnictwa, ochrony środowiska, sportu i rekreacji

Daniel Seredyński

e-mail: d.seredynski@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 42

Stanowisko ds gospodarki gruntami i budownictwa

Rafał Kubicki

e-mail: r.kubicki@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 42

Stanowisko ds gospodarki odpadami komunalnymi

Magdalena Kramska

e-mail: m.kramska@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 41

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy

wz. Wiktoria Ćwirko

e-mail: w.cwirko@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 41

Radca Prawny, Biuro Rady Gminy

Sławomir Kwietniowski

tel.: 68 351 49 51

Nieodpłatna Pomoc Prawna

Obsługa Prawna

tel.: 68 351 49 53

Stanowisko ds. informatcznych, administrator systemów informatycznych

Marcin Koteluk

e-mail: m.koteluk@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 41 05

Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, obronnosci i ochrony informacji niejawnych oraz straży pożarnej

Robert Majdecki

e-mail: r.majdecki@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 52

Referat Finansowy - stanowisko ds. rachunkowości budżetowej

Monika Banachowicz

e-mail: m.banachowicz@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 49

Referat Finansowy - stanowisko ds. wynagrodzeń, podatku od wynagrodzeń i jednostek organizacyjnych

Dorota Guzikowska

e-mail: d.guzikowska@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 46

Referat Finansowy - stanowisko ds. księgowości podatkowej

Angelika Kubiak

e-mail: a.kubiak@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 46

Referat Finansowy - stanowisko ds. księgowości budżetowej oświaty

Elwira Bańkowska

e-mail: e.bankowska@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 56

Referat Finansowy - stanowisko ds. finansowych, gospodarka lokalami

Klaudia Wojciechowicz

e-mail: k.wojciechowicz@trzebiechow.pl

tel.: 68 351 49 49

Referat Finansowy - stanowisko d.s. obsługi kasy

Joanna Bejger

tel.: 68 351 49 57

GOPS Sekretariat, dział świadczeń rodzinnych, 500+

Marta Kamińska

tel.: 68 351 42 63

faks: 68 351 49 19

GOPS Księgowość, dodatki mieszkaniowe, dodatki energetyczne

Sylwia Ćwiertniewicz

tel.: 68 351 49 47

faks: 68 351 49 19

GOPS Pracownicy socjalni, pomoc społeczna

Dorota Wołangiewicz

tel.: 68 351 49 45

faks: 68 351 49 19

Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera

Katarzyna Cebula

tel.: 68 351 49 44

e-mail: tok@trzebiechow.pl

Kierownicy jednostek organizacyjnych: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Krzysztof Marcinek

tel.: 68 351 41 04

Kierownicy jednostek organizacyjnych: Trzebiechowski Ośrodek Kultury im. Tadeusza Wojtera

Krzysztof Sadowski

tel.: 68 351 49 44

Kierownicy jednostek organizacyjnych: Gminna Biblioteka Publiczna w Trzebiechowie

Jolanta Kaczorowska

tel.: 68 351 40 12

Kierownicy jednostek organizacyjnych: Zespół Edukacyjny w Trzebiechowie

Alina Radoch

tel.: 68 351 41 13

Kierownicy jednostek organizacyjnych: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

Andrzej Ogrodnik

tel.: 68 351 40 14