Powrót uczniów klas I-III do szkoły

Zgodnie z Komunikatem Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 13 maja 2020 r. od dnia 25 maja 2020 r. decyzją Wójta Gminy Trzebiechów w Zespole Edukacyjnym będą realizowane zajęcia opiekuńczo – wychowawcze  w świetlicy szkolnej w „nowym reżimie sanitarnym”.

 1. 1. Opieką świetlicową mogą być objęci uczniowie klas I-III w godzinach od 8:00 do 13:00.
 2. Do świetlicy i ze świetlicy dzieci przyprowadzane są/odbierane są przez rodziców/opiekunów.
 3. Nauka zdalna w klasach I-III będzie kontynuowana na tych samych zasadach.
 4. Otwarcie świetlicy wiąże się ze stosowaniem zasad bezpieczeństwa wprowadzonych na czas epidemii. Szczegółowe wytyczne opieki nad dziećmi zostały uregulowane rozporządzeniem MEN,GIS i MZ.
 5. Rodziców zainteresowanych przysłaniem dziecka do świetlicy prosimy o telefoniczny kontakt z wychowawcą klasy lub z sekretariatem Zespołu Edukacyjnego pod numerem: 68 351 41 60.
 6. Drogi rodzicu, zadbaj o to, by dziecko było dobrze przygotowane do powrotu do szkoły:
 • przyprowadź do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • stosuj się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji,
 • przed przyprowadzeniem dziecka zmierz mu temperaturę,
 • nie posyłaj do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie,
 • wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do szkoły zabawek i niepotrzebnych przedmiotów,
 • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

Proszę o świadome podjęcie decyzji związanej z wysłaniem dziecka do szkoły, jak i dowozu do placówki.

 

                                    Dyrektor Zespołu Edukacyjnego w Trzebiechowie

                               - Alina Radoch -

Wyświetlono: 118

Facebook.com Twitter.com