PRACE REMONTOWE W REMIZIE OSP W GŁUCHOWIE ZAKOŃCZONE

    Jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że prace remontowo-budowlane w budynku remizy OSP w Głuchowie zostały zakończone. W budynku wymienione zostało pokrycie dachu wraz ze wzmocnieniem jego konstrukcji, wykonano nową wylewkę na podłodze w garażu, zamontowano bramę wjazdową do garażu, wykonano nową instalację wodną oraz instalację c.o., zamontowano okna, wykonano zaplecze socjalne i sanitarne, wykafelkowano podłogi oraz wymalowano ściany wewnątrz budynku. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 32 000,00 zł. Środki finansowe na ten cel pochodziły w budżetu Gminy Trzebiechów, w ramach przedsięwzięć planowanych corocznie do realizacji w funduszu sołeckim. Prace remontowe prowadzono w latach 2017-2020.

    Pragnę bardzo serdecznie podziękować druhom z OSP w Głuchowie za trud włożony w prace remontowe, za zaangażowanie, poświęcony czas. Gdyby nie ich bezinteresowna postawa i chęć do działania remont byłby niemożliwy, a budynek popadłby w ruinę. Dziękuję strażakom głuchowskim za pomoc w walce z zagrożeniem koronawirusem na terenie Gminy (objazd sołectw z apelem do mieszkańców o pozostawanie w domach, dezynfekcję budynków socjalnych oraz użyteczności publicznej, szycie i rozdawanie mieszkańcom maseczek ochronnych).

    Ogromne zaangażowanie, aktywność oraz wzrost liczby czynnych członków OSP w Głuchowie predestynują jednostkę do podjęcia działań mających na celu wpis ochotników do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. 

                                  

 

                                                          Wójt Gminy

                                                         - Izabella Staszak -

Wyświetlono: 129

Facebook.com Twitter.com