Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok

Wyświetlono: 98

Facebook.com Twitter.com

Załączniki

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebiechów za 2019 rok [6.31 MB] Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Trzebiechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. [1.89 MB] Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Trzebiechowskiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Wojtera za 2019 rok [1.87 MB] Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzebiechowie za 2019 rok [1.58 MB] Załącznik Nr 1. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Trzebiechów w 2019r. [288.11 kB] Załącznik Nr 2. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Trzebiechów w 2019 roku [251.68 kB] Załącznik Nr 3. Przychody i rozchody budżetu za 2019 rok [189.81 kB] Załącznik Nr 4. Dochody związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami [258.78 kB] Załącznik Nr 5. Wydatki związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami [204.86 kB] Załącznik Nr 6. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych [271.29 kB] Załącznik Nr 7. Realizacja dochodów związana z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej [634.87 kB] Załącznik Nr 8. Dochody z tyt. wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych [117.92 kB] Załącznik Nr 9. Dochody i wydatki związane z realizacją wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam orządu terytorialnego w 2019 r. [136.20 kB] Załącznik Nr 10. FUNDUSZ SOŁECKI - WYKONANIE 2019 [398.38 kB]