DOPOSAŻENIE OSP W GŁUCHOWIE W SPRZĘT STRAŻACKI

W maju 2020 r. w ramach konkursu STARTUJ Z FIO – LUBUSKIE LOKALNIE, którego organizatorem było Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” z siedzibą w Zaborze, nieformalna grupa mieszkańców Głuchowa pn. „Wspólnie na rzecz OSP w Głuchowie” przygotowała i złożyła wniosek o dofinasowanie zakupu 2 ubrań specjalnych dla głuchowskich druhów. Z informacji uzyskanych od organizatora konkursu wynika, że złożone zostały łącznie 94 wnioski. 23 czerwca 2020 r. ogłoszono wyniki konkursu. Spośród wniosków jedynie 11, które zostały przygotowane przez grupy nieformalne otrzymało wsparcie finansowe. Wniosek głuchowian został bardzo wysoko oceniony, bo aż na 32,5 pkt, co pozwoliło na otrzymanie dofinasowania. W chwili obecnej pozostały do podpisania jedynie umowy i będzie można przystąpić do zakupu ubrań. Z przyznanych środków finansowych w kwocie 4 000,00 zł grupa nieformalna musi rozliczyć się do 10 września 2020 r. 

Serdecznie gratuluję i bardzo się cieszę z inicjatyw oddolnych podejmowanych przez mieszkańców Naszej Gminy.

 

                                                        Izabella Staszak

                                                         - Wójt Gminy –

 

Wyświetlono: 239

Facebook.com Twitter.com