Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze, ogłasza nabór na dwa wolne stanowiska pracy

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem w Zaborze, ogłasza z dniem 15 lipca 2020 roku nabór na  dwa wolne stanowiska pracy.

Zachęcamy do zapozania się z ogłoszeniami i składania dokumentów aplikacyjnych na poniższe stanowiska pracy. 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko Specjalista ds. administracyjnych lub Specjalista ds. aktywizacji, projektów LSR i obsługi Rady  w Biurze LGD, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór, w terminie od dnia 16.07.2020 r. do dnia 30.07.2020 r., w godz. 8:00 – 15:00 lub przesłać pocztą, decyduje data wpływu do Biura LGD.

Więcej informacji pod adresem:

http://www.miedzyodraabobrem.pl/news,622,nabor-na-wolne-stanowiska-pracy.html

Wyświetlono: 127

Facebook.com Twitter.com