Podpisanie umów na dofinansowania w ramach funduszu PROW

W piątek  7 sierpnia 2020r. w Trzebiechowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie w celu podpisania umów o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, na które z ramienia Zarządu województwa lubuskiego przybyli: Pan Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek województwa lubuskiego oraz Pan Arkadiusz Dąbrowski – dyrektor departamentu programu rozwoju obszarów wiejskich.

To ostatni nabór ogłoszony w ramach PROW 2014-2020 na operacje wodno – kanalizacyjne.

Gospodarz spotkania - Pani Wójt Izabella Staszak podpisała umowę o dofinansowanie „budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Skowronkowej w Trzebiechowie”.  

Umowy podpisali również – Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Pan Andrzej Ogrodnik na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a także Wójt Gminy Bojadła Pan Krzysztof Golla, Burmistrz Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański – Pan Paweł Mierzwiak oraz Wójt Gminy Zabór Pan Robert Sidoruk.  

Wyświetlono: 165

Facebook.com Twitter.com