DOPOSAŻENIE OSP W GŁUCHOWIE W SPRZĘT STRAŻACKI

W dniu 20 sierpnia 2020 r. ochotnikom z głuchowskiej straży pożarnej został przekazany sprzęt strażacki zakupiony w ramach umowy o przyznanie wsparcia dla grup nieformalnych i samopomocowych, zawartej pomiędzy Lokalną Grupą Działania „Miedzy Odrą a Bobrem” a grupą nieformalna „Wspólnie na rzecz OSP w Głuchowie”. W ramach zadania zakupione zostały 2 ubrania specjalne oraz 1 para butów strażackich o łącznej wartości 3 766,26 zł.

Mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany podczas akcji ratowniczo-gaśniczych oraz pomocy w ratowaniu życia, mienia i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Trzebiechów. Serdecznie dziękuję przedstawicielom grupy nieformalnej za pracę i zaangażowanie podczas realizacji przedsięwzięcia.


                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                  - Izabella Staszak - 


Wyświetlono: 195

Facebook.com Twitter.com