Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego Marek Cebula

1 września br. w całej Polsce rozpocznie się realizacja strategicznego i wyjątkowego badania, jakim jest Powszechny Spis Rolny 2020. Dane zebrane w spisie rolnym służą m.in. do opracowywania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich. Dostarczą szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz prowadzonej przez nich produkcji rolnej. To w oparciu o te dane państwa członkowskie UE prowadzą negocjacje w obszarze kwestii związanych z rodzajem oraz wielkością dopłat do rolnictwa i obszarów wiejskich. Udział w Powszechnym Spisie Rolnym jest obowiązkowy i zostanie przeprowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej.

Dlatego jako Prezes Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego zwracam się do wszystkich rolników posiadających gospodarstwa rolne w województwie lubuskim z apelem o wypełnienie obowiązku spisowego zgodnie z obowiązującym hasłem spisu „Spiszmy się jak na rolników przystało”.

Więcej informacji pod adresem:  https://spisrolny.gov.pl/

Wyświetlono: 62

Facebook.com Twitter.com

Załączniki