Informacja w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego

Od 10 października br. z  użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spisali się metodą samospisu internetowego kontaktują się rachmistrzowie spisowi.

Użytkownik gospodarstwa rolnego z którym skontaktuje się rachmistrz w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim nie może odmówić udziału w wywiadzie. Jeżeli respondent ze względu na sytuację epidemiczną wyraża obawę przed bezpośrednim kontaktem, obowiązek może być zrealizowany w formie wywiadu telefonicznego. Wywiad telefoniczny przeprowadzony zostanie również jeżeli rachmistrz pozyska informację, że użytkownik gospodarstwa rolnego jest objęty kwarantanną lub izolacją domową.

Kontakt rachmistrza z użytkownikiem powoduje zablokowanie konta w aplikacji umożliwiającej przeprowadzenie samospisu internetowego. Tym samym nieudzielenie wywiadu rachmistrzowi bezpośrednio lub telefonicznie potraktowane zostanie jako odmowa udziału w spisie i niedopełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o powszechnym spisie rolnym 2020 .

Wyświetlono: 29

Facebook.com Twitter.com