Telefony alarmowe

Ogólny tel. alarmowy - Centrum Powiadamiania Ratunkowego - 112

 • Policja - 997
 • Straż Pozarna - 998
 • Pogotowie Ratunkowe - 999
 • Pogotowie Energetyczne -991
 • Pogotowie Gazowe -992
 • Telefon interwencyjny  - 68 351 41 71
  zgłaszanie:
  - zdarzeń losowych, awarii urządzeń
  - informacji z zakresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i obronności

Wyświetlono: 114

Facebook.com Twitter.com