Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Kod RWA:

6

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Trzebiechów, ul. Sulechowska 2, pok. 6, parter, wej, B.

Termin i sposób załatwienia:

-

Inne informacje:

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji