Składanie wniosków o stypendium szkolne

Kod RWA:

9

Wymagane dokumenty:
Dokumenty:
Wniosek oraz załączniki:
  • rachunki za zakup: przyborów szkolnych, książek, zeszytów, biletów miesięcznych za dojazdy do szkoły, stroju sportowego, butów sportowych 
  • opłat za internat i internet
  • dochody członków rodziny ( zaświadczenie o wynagrodzeniu netto z zakładu pracy za miesiąc sierpień br ),
  • jeżeli jest osoba nie pracująca zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych ( netto ), lub nie pobieraniu zasiłku  ( za sierpień br ),
  • potwierdzenie na wniosku z Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej o pobieraniu świadczeń,
  • potwierdzenie na wniosku uczęszczania ucznia do szkoły,
  • emeryci lub renciści decyzję o przyznaniu świadczenia.
  • zaświadczenie o dochodach za sierpień B.R.
  • zaświadczenie o ilości ha przeliczeniowych z gminy na trenie której zanjdują się grunty
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Trzebiechów
Ul. Sulechowska 2
66-132 Trzebiechów
pokój nr 12
Opłaty:
nie podlega
Termin i sposób załatwienia:

do dnia 15 września

Inne informacje:
Dochód netto na 1 członka rodziny nie może przekroczyć 514,00 zł za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.
 

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej:

Pełna treść informacji